Inwestycje

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Zakończono prace remontowe pokrycia dachowego na budynkach: Dworu Modrzewiowego, piwniczki, Kuźni i wiaty rekreacyjnej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty: zdemontowano stary gont, uzupełniono i naprawiono elementy pokrycia dachowego, wymieniono orynnowanie i zamontowano nowy gont. Całość inwestycji nadzorowana była przez służby konserwatorskie. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na ten cel przeznaczyło kwotę 600.000 zł.


Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby wydarzeń organizowanych w Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Informujemy, że Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach dokonał zakupu wyjątkowego fortepianu koncertowego FAZIOLI F278. Udało się to dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach zadania Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby wydarzeń organizowanych w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach zrealizowanego w programie Infrastruktura Kultury. To właśnie dokładnie na tym instrumencie swoją grą podczas XVIII Konkursu Chopinowskiego zachwycali wszystkich:  Bruce Liu, Martin Garcia i Leonora Armellini. Dziękujemy za dobrą współpracę Silesii Music Center.


Budowa i modernizacja ogrodzenia zabytkowego parku w Radziejowicach

Informujemy, że zakończone zostały prace związane z budową i modernizacją ogrodzenia zabytkowego parku w Radziejowicach. Inwestycję udało się ukończyć dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 600.000 złotych. Roboty rozpoczęto w lipcu 2021 r. i od tej daty czasu cały czas na terenie pałacowo-parkowym obecna była ekipa budowlana prowadząca prace. Ich zakres obejmował renowację i odbudowanie elementów murowanych, drewnianych, jak i stalowych. Odnowiono bramy, wstawiono nowe przęsła, odtworzono pokrycie słupów ceramiczną dachówką, której formy zostały wykonana według indywidualnego zamówienia. Prace zakończono w listopadzie 2021 i aktualnie możemy cieszyć się ogrodzeniem w jego pełnej krasie.


Zakup sprzętu do prowadzenia transmisji LIVE (streaming w internecie)

Informujemy, że dzięki intensywnym staraniom Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach udało się pozyskać dofinansowanie na zakup sprzętu do transmisji LIVE (streaming w internecie). Wspomniany sprzęt będzie służył transmitowaniu i rejestracji wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszą instytucję. Jest to bardzo istotne w dobie pandemii, kiedy to w życiu kulturalnym może uczestniczyć ograniczona liczba odbiorców. Dom Pracy Twórczej pragnie zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do swojej oferty kulturalnej, stąd decyzja o zakupie wspomnianego sprzętu transmisyjnego. Zarejestrowane dzięki zakupionemu sprzętowi wydarzenia artystyczne będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale instytucji w serwisie YouTube. W związku z pozyskanym dofinansowaniem uruchomione zostało zadanie: Zakup sprzętu do prowadzenia transmisji LIVE (streaming w internecie). Na jego realizację pozyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 120.000 złotych. Całkowita wartość realizowanego zadania to 123.420,00 zł netto.


Modernizacja oświetlenia roboczego, ekspozycyjnego oraz koncertowego zainstalowanego w budynku Nowego Domu Sztuki

Informujemy, że Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury zrealizował modernizację oświetlenia roboczego, ekspozycyjnego oraz koncertowego zainstalowanego w budynku Nowego Domu Sztuki. W ramach zadania zainstalowano:
– 27 szt. nowych lamp ekspozycyjnych z regulowanym odcięciem wiązki światła i zmienną intensywnością poziomu oświetlania.
– 18 szt. nowych liniowych lamp roboczych nawiązujących stylem do postindustrialnego wystroju budynku.
– 10 szt. ruchomych głowic wyposażonych w precyzyjny zmotoryzowany zoom i źródła światła LED COB RGBW.
– 18 szt. reflektorów typu „wash” uwypuklających walory architektoniczne pomieszczeń.
– system sterowania oświetleniem budynku Nowego Domu Sztuki z trzema spersonalizowanymi 10 calowymi dotykowymi panelami sterującymi.
Całość systemu oparto na energooszczędnej technologii LED, dostosowano system zasilania i wdrożono pełne bezprzewodowe sterowanie.