Kategorie
AktualnościKoncertyKursy mistrzowskieWydarzenia

Koncerty Młodych Talentów XVII Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich im. Macieja Paderewskiego

W dniach 5-13 sierpnia 2023 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbywają się XVII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego. Spotykają się tutaj wybitni pedagodzy oraz młodzi adepci sztuki muzycznej.

9, 10 i 11 sierpnia o godz. 19.00 w Nowym Domu Sztuki zapraszamy na Koncerty Młodych Talentów – uczestników kursu.

Klasy mistrzowskie poprowadzą pedagodzy: prof. Marcin Baranowski (skrzypce), Ewa Iżykowska-Lipińska (śpiew), Joanna Ławrynowicz-Just (fortepian), Olga Pasiecznik (śpiew), Maria Peradzyńska (flet), Anna Skibińska-Haponiuk (wiolonczela) i Tomasz Strahl (wiolonczela).

Tak o Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich pisał prof. Jerzy Marchwiński:

Spośród wielu Kursów Mistrzowskich, odbywających się aktualnie w różnych centrach muzycznych Kraju, ten wyróżnia się unikatową ideą i charakterem. Jest bowiem adresowany w zasadzie do całego środowiska muzycznego, zarówno do uczniów szkół podstawowych, i do samodzielnych, dorosłych artystów-wykonawców. W formule Kursu mogą znaleźć swe miejsce bardzo młodzi ludzie, którzy – być może – w asyście swoich mentorów, zapragną pokazać swe umiejętności innemu mistrzowi, adepci liceów i Akademii, a nawet ci, już dojrzali, którzy zapragnęliby np. konfrontacji i dialogu z mistrzem, a więc innym, dojrzałym artystą. Ta unikatowa formuła zasługuje na najwyższą pochwałę, dalsze istnienie i rozwój, oraz na promocję i popularyzację.