Kategorie
AktualnościKursy mistrzowskie

Mistrzowski Kurs Pianistyczny Elżbiety Karaś-Krasztel 15-22 września 2023

Tegoroczne spotkanie z utalentowaną młodzieżą pianistyczną poprowadzi znakomita pianistka i pedagog Elżbieta Karaś – Krasztel, profesor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w dniach od 15 do 22 września 2023 roku. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie  dowolnego programu do opracowanie w ramach pięciu lekcji.

Będzie też możliwość wysłuchania wykładu dr Moniki Quinn (UMFC) z zakresu fizjologii muzyki na temat mentalnych i fizycznych sposobów przygotowania do występu publicznego. Następnie każdy z uczestników będzie miał sposobność uczestnictwa w indywidualnej sesji praktycznej.

Kurs rozpocznie recital fortepianowy Elżbiety Karaś-Krasztel, a na zakończenie kursu planowany jest koncert uczestników otwarty dla publiczności.

Przepięknie położony Pałac i jego otoczenie, a także znakomite warunki do ćwiczenia i zakwaterowania będą niewątpliwie sprzyjać doznaniom artystycznym i codziennej pracy.

Koszt siedmiu dni pobytu zawierający zajęcia gry solowej, zakwaterowanie, wyżywienie i możliwość ćwiczenia to 2200 zł.

Zgłoszenia pod adresem: kursymistrzowskie@palacradziejowice.pl do  7 września 2023 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników.

Piano Master Course by Elżbieta Karaś-Krasztel 15-22 September 2023
This years meeting with talented young pianists will be led by the excellent pianist and teacher Elżbieta Karaś – Krasztel, a professor of the Fryderyk Chopin University in Warsaw from 15 to 22 of September in Radziejowice Palace.

The participants are asked to prepare any program to be developed within five lessons. The course will be an opening with piano recital by Elżbieta Karaś–Krasztel.

The course will include a lecture on music physiology: „Ready to go – ready to play”. The topic of the speech will be physical and mental preparation for the stage performance. In addition, each participant will receive an individual session in music physiology.

At the end of the course, a  concert of participants is planed.

The beautifully located Palace and its surroundings as well as excellent conditions for practising will undoubtedly favor artistic experiences and everyday work.

The cost a seven–day stay, accommodation, meals and the possibility to practice is 2200 PL.

Registration: kursymistrzowskie@palacradziejowice.pl till 7th of September 2023.

The organizers reserve the right to choose the candidates.