Kategorie
Aktualności

Wymiana pokrycia dachowego na części budynków Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Trwają prace remontowe pokrycia dachowego na budynkach: Dworu Modrzewiowego, piwniczki, Kuźni i wiaty rekreacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano już większość robót: zdemontowano stary gont, uzupełniono i naprawiono elementy pokrycia dachowego i orynnowania, a obecnie trwają prace polegające na montażu nowego gontu. Całość inwestycji nadzorowana jest przez służby konserwatorskie. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na ten cel przeznaczyło kwotę 600.000 zł.