Kategorie
Bez kategorii

Zakup wyjątkowego fortepianu przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach dokonał zakupu wyjątkowego fortepianu koncertowego FAZIOLI F278. Udało się to dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach zadania Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby wydarzeń organizowanych w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach zrealizowanego w programie Infrastruktura Kultury.

To właśnie na tym instrumencie swoją grą podczas XVIII Konkursu Chopinowskiego zachwycali wszystkich:  Bruce Liu, Martin Garcia i Leonora Armellini. Dziękujemy za dobrą współpracę Silesii Music Center.